Healthy Nail Salon Program

Anh Chị có phải là thợ làm móng tay hay chủ tiệm móng tay không?

Hãy tham gia San Francisco’s Healthy Nail Salon Program (Chương Trình Tiệm Móng Tay Lành Mạnh San Francisco) - một chương trình miễn phí và tự nguyện dành cho tất cả các tiệm làm móng tay trong thành phố. 

Mục đích của Chương Trình Tiệm Móng Tay Lành Mạnh là giúp đỡ các thợ làm móng tay và cư dân giảm sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại có trong các sản phẩm làm móng tay. Những lợi ích của Chương Trình Tiệm Móng Tay Lành Mạnh bao gồm: 

  • Tiềm năng thu hút khách hàng mới
  • Cải thiện sức khỏe và an toàn của nhân viên
  • Môi trường của tiệm an toàn hơn cho khách hàng
  • Được Sở Môi Trường San Francisco tiếp thị và quảng bá 

Quá trình để được chứng nhận:

Các tiệm móng tay sẽ được chứng nhận là một Tiệm Móng Tay Lành Mạnh sau khi trải qua giai đoạn gồm ba bước sau đây: 

  1. Tham dự buổi huấn luyện miễn phí: Điều phối viên của Sở Môi Trường San Francisco tổ chức một buổi huấn luyện miễn phí khoảng 45 phút dành cho tất cả nhân viên và chủ tiệm móng tay. Buổi huấn luyện có thể được tổ chức ngay tại tiệm qua ngôn ngữ của nhân viên và chủ tiệm thông thạo.
  2. Hoàn thành các điều kiện: Chủ tiệm và nhân viên cùng nhau làm việc để đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện ghi trên phiếu kiểm tra. Các điều kiện này bao gồm việc mua sản phẩm làm móng tay an toàn hơn, thực hiện các thực hành lao động an toàn, thải bỏ rác có hóa chất một cách an toàn và lắp đặt bộ phận báo động khói và khí carbon monoxide.
  3. Tham gia đánh giá: Chủ tiệm sẽ yêu cầu điều phối viên Sở Môi Trường San Francisco đến thăm tiệm. Khi các điều kiện đã hoàn tất, tiệm sẽ được chứng nhận là một Tiệm Móng Tay Lành Mạnh.

Để biết sự khác biệt so với các tiệm khác, Tiệm Móng Tay Lành Mạnh nhận được một bảng huy chương, một nhãn dán logo ở cửa sổ, và giấy chứng nhận cho tất cả nhân viên.

Danh sách các Tiệm Móng Tay Lành Mạnh này cũng được đăng trên trang web, bản tin, và các trang mạng xã hội của Sở Môi Trường San Francisco.

Để biết thêm về Chương trình hoặc yêu cầu tham vấn, xin gọi số (415) 355-3700

Xin Đăng ký ngay!

Đơn gia nhập vào Chương trình Healthy Nail Salon:  Tiếng Anh / Tiếng Việt


Thông tin bổ sung

Hệ thống thông gió theo nhãn hiệu và chức năng

 

SFE Healthy Nail Salo logo - the words "Healthy Nail Salon Program" are at the top