Pakitawagan ang SF Environment sa (415) 355-3700 para sa impormasyon sa paksang ito, o kontakin kami para ipagbigay-alam na interesado kang basahin ang page na ito sa ibang wika. Tingnan ang lahat ng nilalaman na nasa KastilaTsino, o Filipino sa website ng SF Environment.


Eating delicious food is one step in the journey from farm to table.


Farmers' Markets in SF

Get fruits and vegetables at their peak at your local farmers market.

photo of apples


Food Storage Tips

Make produce last with these food storage tips.

sfe_zw_hotnot_berry_750x375px.jpg


Food Expiration Dates

Learn about why food expiration dates are so confusing, and how to make sense of them.

sfe_zw_safespoil_milk_750x375px.jpg


Who cares about food?

From farmers to chefs to eaters – we care and here's why.

 

sfe_zw_lovefood_carrot.jpg