Makatipid ng likas na yaman, bumuo ng komunidad, makatipid ng pera, at protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng inyong mga empleyado. Nakikipagtulungan ang San Francisco Green Business program sa mga negosyong nagpaplanong itugma ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga pagpapahalaga.

Maging isang San Francisco Green Business

May tatlong antas ng pagkilala ang SF Green Business program: Efficiency, Certified, at Innovator. Kasama sa mga benepisyo ng bawat antas ang mga sumusunod:

Efficiency

 • Certificate sa Programa - may lagda ng Direktor ng San Francisco Department of the Environment
 • Pagkakalista sa Directory ng GreenBusinessCA.org - nakalista bilang "Efficiency"
 • Imbitasyon sa Green Business Awards

Certified

 • Certificate sa Programa - may lagda ng Mayor ng San Francisco
 • Pagkakalista sa Directory ng GreenBusinessCA.org - nakalista bilang "Certified"
 • Imbitasyon sa Green Business Awards
 • Plaque ng Parangal
 • Pahintulot na magamit ang logo (kabilang ang mga decal/sticker sa storefront at sa website ng negosyo)

Innovator

 • Certificate sa Programa - may lagda ng Mayor ng San Francisco
 • Pagkakalista sa Directory ng GreenBusinessCA.org - nakalista bilang "Innovator"
 • Imbitasyon sa Green Business Awards
 • Plaque ng Parangal
 • Pahintulot na magamit ang logo (kabilang ang mga decal/sticker sa storefront at sa website ng negosyo)
 • Itatampok ang logo ng negosyo sa GreenBusinessCA.org homepage

Mga karagdagang benepisyo sa lahat ng antas ng pagkilala:

 • Pagtitipid ng pera - Ang mga Green Business ay nagpapatupad ng mga ginagawang nagreresulta sa mas mababang bill sa enerhiya, tubig, at basura, at Libre ang pagsali sa Green Business Program!
 • Pagkonserba sa mahahalagang likas na yaman at pagprotekta sa kapaligiran - Labanan ang climate change sa pamamagitan ng pagtitipid ng mahahalagang likas na yaman at pagligtas sa kapaligiran.
 • Pagpapaganda sa kalusugan at productivity ng mga empleyado - Sa pamamagitan ng paggamit ng mga produktong hindi nakakalason, makikinabang ang mga miyembro ng staff. At sino bang taga-San Francisco ang ayaw magtrabaho sa isang firm na makabago at makakalikasan?
 • Pagkakaroon ng marketing edge sa mga kakumpitensya - Parami na nang parami ang mga customer na tumatangkilik sa mga negosyong nagtataguyod sa kalikasan. Ayon sa isang kamakailang survey ng San Francisco Green Business, 42% ang nagsabing lumago ang kanilang negosyo pagkatapos matanggap ang kanilang pagkilala.
 • Sa pagsali sa lumalawak na Komunidad ng Green Business - Mas malaki na kaysa dati ang "green scene," kaya huwag palampasin ang inyong pagkakataon na magkaroon ng mga kapaki-pakinabang na ugnayang pangnegosyo at makilala ng komunidad na nagpapahalaga sa kalikasan.
 • Handa na ba kayong sumali sa Green Business Program? Mag-sign up dito.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano mag-apply, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Green Business team sa (415) 355-3778 o environment@sfgov.org.


Nauugnay na Content

Pangkalahatang-ideya Tungkol sa Green Business
Proseso ng Aplikasyon
Eksklusyon at Credit sa Negosyo para sa Makakalikasang Teknolohiya
Mga FAQ sa SF Green Business

Related content

SF Green Business Program

Business owner outside holding a sign that says "thank you for buying local"

SF Green Business Application Process and Program Standards

Chef's prep table using reusable plates

SF Green Business FAQs