Lokasyon

San Francisco Department of the Environment (SF Environment)

1455 Market Street, Suite 1200 (between 10th and 11th Street)

San Francisco, California 94103

Phone: (415) 355-3700

Mapa

Kapag bumisita kayo sa departamento, mangyaring magdala ng identipikasyong may larawan para makapasok kayo sa gusali.

Mga Direksiyon kung sasakay sa Pampublikong Transportasyon

MUNI:  Isang kanto lang ang layo ng Departmento ng Kapaligiran (Department of Environment) mula sa MUNI Metro Van Ness Station na nasa Market Street, at may mga serbisyo ng mga linyang J, K, L, M, at N. Kasama sa mga ruta ng bus na nagbibigay ng serbisyo sa lugar na ito ang mga linyang 47, 49 Van Ness,  mga linyang 6, 7, 71 Haight, at ang 21 Hayes. Nagbibigay din ng serbisyo ang Linyang F na  Streetcar sa Market Street. 

BART: Ang pinakamalapit na estasyon ng BART ay Civic Center (Market/8th St/Grove Streets).

Paradahan ng Bisikleta

Nagkakaloob ang aming gusali ng paradahan para sa mga bisikleta sa harap ng building at sa parking garage (garaheng paradahan). Puwedeng mailagay sa parking garage ang mga bisikleta mula sa lobby. Papayagan ng security ang pagpasok sa garahe at makikita na agad ang bike racks pagpasok pa lamang. Kailangang ikandado ang mga bisiketa para maging ligtas, at mananatiling responsibilidad ng may-ari ang mga ito.

Impormasyon Tungkol sa Accessibility

Opisina: Madaling mapupuntahan ang aming opisina ng mga taong gumagamit ng wheelchairs at iba pang mga gamitin na tumutulong sa pagbibiyahe ng mga may kapansanan. Para sa tulong sa wika, tawagan ang (415)355-3700. 

Mga Pulong ng Komisyon at mga Komite: Para sa impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng pagsasalin sa wika (language access) at mga daraanan ng may kapansanan (disability access), pumunta sa website ng Commission on the Environment.

Inaatas ng Language Access Ordinance ng San Francisco

Inaatas ng Language Access Ordinance ng San Francisco sa lahat ng mga Departamento ng Lungsod na ipaalam sa lahat ng mga taong limitado ang kasanayan sa ingles na naghahanap ng mga serbisyo sa sarili nilang wika, na mayroon silang karapatan na humiling ng interpretasyon o pagsasalin; na ipasalin ang mga nakasulat na materyales at karatula na nagbibigay ng importanteng impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng Departamento sa tatlong pinakakomon na wikang di-ingles sa Lungsod (Tsino, Espanyol at Filipino); at mabigyan ng taong nakakapagsalita sa mga wikang ito. Inaatas ng Language Access Ordinance ng San Francisco (nasa Ingles)