Tratuhin nang mabuti ang sarili. Pati na rin ang inyong manikurista. 

 

Dahil nagtataglay ang mga pangkuko na produkto ng mga sangkap na mapanganib sa kalusugan ng tao, kailangang maghanap kayo lagi ng logo na Healthy Nail Salon (Salon na Mabuti para sa Kalusugan ng mga Kuko) kapag pumipili kayo ng salon. Gumagamit ang sertipikadong Healthy Nail Salons ng mas ligtas na mga produkto, mas ligtas ang karaniwang gawain, at mas mahusay ang bentilasyon, kung kaya’t makahihinga kayo nang maluwag dahil alam ninyong mas mabuti ang mga ito para sa inyong kalusugan, sa mga empleyado, at sa planeta. At magandang bagay iyan.

Maghanap ng Healthy Nail Salon na malapit sa inyo!

Kinikilala bilang Healthy Nail Salons ng Departamento para sa Kapaligiran (Environment Department) ng San Francisco ang sumusunod na mga nail salon. Kung wala kayong makitang sticker ng Healthy Nail Salon sticker sa bintana ng inyong paboritong salon, pakibahagi ang nakatutulong na impormasyong ito sa manager.  
 

Listahan ng Healthy Nail Salons sa San Francisco

Oliviana Nail Spa 4343 3rd St Unit A, (415) 529-1023

New York Nail 3483 Mission St, (415) 285-8679

Castro Nail Salon 431 Castro St, (415) 252-1657

Deluxe Lavender Nail Spa 113 Carl St, (415) 566-5333

Bamboo Spa 2284 Union St, (415) 567-8812

Boniva Nail Spa 1929 Lombard St, (415) 829-2188

Lombard Heights Nail Salon 3288 Steiner St, (415) 776-9688

Nails 2001 2213 Union St, (415) 775-5838

Lucky Nails 17 Drumm St, (415) 981-5321

Mina Spa 2920 Diamond St, (415) 333-6920

Archer Nail Bar 526 Hayes St, (415) 374-7248

Creative Nail Care 347 Hayes St., (415) 861-8100

The Muse SF 476 Grove St, (415) 255-9911

LUX SF 490 Hayes St, (415) 255-4589

Sarah Nails Spa 191 Franklin St, (415) 525-3939

Sol Y Luna Spa 691 Monterey Blvd, (415) 469-7323

Luxury Spa 405 Balboa St., (415) 702-6350

Polish Nail & Beauty Spa 301 Cornwall, (415) 780-1912

Salon Belle Linda 4448 California St., (415) 752-7958

Spectrum Nails Spa 4438 California St., (415) 483-5028

Wellness Nail Care 405 Arguello Blvd. Suite #100, (415) 750-0287

Gentle Nails Salon 1414 9th Ave., (415) 702-6559

Nail Arts 1116 Irving S.t, (415) 664-5728

Sensi Luxury Nails & Spa 338 Judah St., (415) 665-6245

TT Nail Spa Waxing 1654 Irving St., (415) 564-5286

Trio Nails 1832 Buchanan St., (415) 931-9261

Rendez-Vous Nails 3247 Sacramento St., (415) 474-2205

Ritual Nail Bar 340 Divisadero St., (415) 347-3133

Silky Touch 544 Haight St., (415) 255-8527

Zen Day Spa 775 Haight St., (415) 558-8886

Artistic Nail & Spa 1826 Divisadero St., (415) 572-2754

JT Nails 1848 Fillmore St., (415) 563-4373

Velvety Nails And Beauty Spa 2183 Sutter St., (415) 345-1688

Ciao Bella Nail Salon 2277 Chestnut St., (415) 771-6666

It's M3 Time Nail Salon 3278 21st St. Suite A, (415) 824-1887

Sophia's Beauty Lounge 3420 Cesar Chavez St., (415) 285-9777

Spectrum Nail Spa 28 Guerrero St., (415) 431-6245

Valencia Nail Spa 1184 Valencia St. Suite #108, (415) 999-9790

Green Beauty Nails & Spa 1300 Pacific Ave., (415) 370-3662

Kitty's Nails 1436 California St., (415) 775-1286

Perfection Nails Spa 1044 Hyde St., (415) 923-9888

Mani-Pedi Beauty Spa 4106 24th St., (415) 285-1339

Plush Nails Spa 1791 Church St., (415) 821-1704

The Upper Hand Nail Spa 3836 24th St., (415) 359-7918

Lilypad Spa 369 Bay St., (415) 655-3133

MAC Nail Spa 783 Divisadero St., (415) 567-0162

Q Spa 604 Divisadero St., (415) 885-1272

Aquatica Nails 5707 Geary Blvd., (415) 422-0448

Fabulous Nail Spa 2099 Clement St., (415) 240-6962

Glitz N Glam Nail & Lash Spa 5847 Geary Blvd., (415) 702-6485

Richmond Nails Salon 5856 Geary Blvd., (415) 876-3888

SF Nail Spa 1324 Noriega St., (415) 564-5581

La Petite Nail Shop 601 Kansas St., (415) 796-2863

Tiptoes Nail Spa 300 De Haro St. Suite #336, (415) 626-8637

Cascade Nail & Spa 2139 Polk St., (415) 345-9188

Lu Lu Beauty Bar 2356 Van Ness Ave., (415) 862-4488

Paua Beauty Salon 1455 Powell St., (415) 525-4766

Cocoon Urban Day Spa 330 1st St., (415) 777-0100

The Nail Hall 1401 Mission St., (415) 500-2243 

Mia's Beauty Spa 602 Portola Dr., (415) 661-4772

West Portal Spa 124 West Portal Ave., (415) 566-6172

Zen Beauty Spa 221 W Portal Ave., (415) 661-6852

Hindi ba Ninyo Nakikita ang Inyong Paboritong Salon?

Kung hindi pa Healthy Nail Salon ang inyong nail salon, tiyakin na matatanong ninyo ang manager ng salon kung alam nila ang tungkol sa Programang Healthy Nail Salon at ang mga pakinabang nito sa kanilang mga kawani, kostumer, at sa kapaligiran. Irekomenda sa kanila ang internet page na ito upang malaman pa ang tungkol sa libreng programa na ito. 

Nail technician seen holding a customers hand with a green background

Tungkol sa Programang Healthy Nail Salon 

Mayroong 250 salon sa San Francisco na nag-eempleyo ng mahigit 2,200 technician, na karamihan ay babaeng nasa edad na nakapagsisilang ng bata. Nalalantad ang mga nagtatrabaho sa nail salon sa nakalalasong kemikal na nasa polish at iba pang produkto, at naiugnay na sa kanser, kapansanan ng bata sa kapanganakan, at pagkakalaglag ng bata. Layunin ng Healthy Nail Salon Program ng San Francisco na biyayaan ang mga nail salon na gumagawa ng mas ligtas na mga pagpapasya para sa kanilang mga empleyado, kostumer, at para sa kapaligiran. 

Inilunsad ang programang Healthy Nail Salon noong unang bahagi ng 2012, at isa itong libreng programa na bukas para sa lahat ng nail salon sa San Francisco. Nakikipagtrabaho na ang Departamento para sa Kapaligiran ng San Francisco sa rehistradong mga salon upang matulungan ang mga ito sa pagkompleto ng pangkaligtasang mga hakbang na kinakailangan upang maging sertipikado sa ilalim ng programa. 

Upang mabawasan ang pagkakalantad sa mga kemikal na ito, itinatakda ng programang Healthy Nail Salon na dumaan ang mga salon sa mahigpit na listahan ng pangkaligtasang mga hakbang, kasama na ang: 

  • Paggamit ng guwantes ng lahat ng technician

  • Pagkakabit ng lokalisadong bentilasyon 

  • Pagsasanay para sa lahat ng empleyado 

  • Paggamit ng mas ligtas na mga pangkuko na produkto 

Two gloved hands applying blue nail polish on another set of hands.
1. Dumalo sa libreng pagsasanay

Nagsasagawa ang tagapag-ugnay (coordinator) ng SF Environment ng libreng 45-minutong sesyon para sa pagsasanay sa lahat ng empleyado ng nail salon. Puwedeng isagawa ang pagsasanay sa salon at sa (mga) wika na sinasalita ng mga empleyado ng salon. 

A hand holding a pen is checking off boxes on a checklist
2. Kompetuhin ang checklist

Magkasamang nagtatrabaho ang mga may-ari at empleyado ng salon upang matiyak na natutugunan ang lahat ng pamantayan na nasa checklist o listahan ng mga dapat magawa. Kasama sa mga pamantayan ang:

  •  pagbili ng mas ligtas na mga produkto

  • pagpapatupad ng mga gawain para sa kaligtasan ng mga manggagawa

  • ligtas na pagtatapon ng mga kemikal

  • paglalagay ng mga detector o nakapagbibigay-babala tungkol sa usok at carbon monoxide (nakalalasong kemikal)

Nail salon owner wearing a purple apron and smiling into the camera
3. Paglahok sa pagtatasa o assessment

Hihiling ang may-ari ng salon ng pagbisita sa lugar ng tagapag-ugnay mula sa SF Environment. Kapag natugunan na ang lahat ng pamantayan, kikilalanin ang salon bilang Healthy Nail Salon.  

Upang mamukod-tangi mula sa iba pang salon, tatanggal ang mga Healthy Nail Salon ng plake, decal para sa bintana at mga sertipiko para sa lahat ng empleyado. Nakalista rin ang mga salon sa website ng SF Environment, mga newsletter, at sa social media. 

Upang malaman pa ang tungkol sa programa, o upang makahiling ng konsultasyon, tumawag sa 415-355-3700

Related content

SF Green Business Program

A home interior

Tips for Healthy Homes

How do I choose safer cosmetics and personal care products?