If you see used oil dumped on a city street or leaking from a container, call 311 to report it.


Ang San Francisco ay mayroong mahigit sa 20 na sentro para sa pangongolekta ng nagamit nang motor oil sa kabuuan ng Lungsod, kung saan puwede ninyong maitapon ang inyong nagamit nang motor oil at mga filter nang LIBRE. May mga sentro na tumatanggap din ng antifreeze. Tingnan ang mapa ng mga mapagdadalhang lokasyon.

  • Tumawag muna bago magpunta, dahil kung minsan, puno na ang mga tangke. 
  • Huwag ihalo ang motor oil sa anumang bagay!
  • Tumatanggap ang mga lokasyon ng hanggang sa 5 gallon sa bawat pagpunta. Kung mayroon kayong mahigit sa limang gallon ng nagamit nang motor oil o iba pang nakalalasong produkto kagaya ng pintura at pesticide, tumawag sa  (415)330-1405 para magpa-iskedyl ng  Libreng Pagpapakolekta sa Bahay (nasa Ingles).

Kapag nakakita kayo ng itinapong gamit na langis sa kalye ng lungsod o ng tumutulong langis mula sa isang lalagyan, tumawag sa 311 para i-ulat ito

Mga Lokasyong Mapagdadalhan ng Nagamit nang Motor Oil at Filter

Bayview, Visitacion Valley
Ka-Pa Tires & Auto Services, 4011 3rd St, 415.824.5272
O’Reilly Auto Parts, 353 Bayshore Blvd, 415.695.0882
Sunrise Auto Services, 2800 San Bruno Ave, 415.467.7399

Excelsior, Ingleside
76 Auto Care, 1789 Alemany Blvd, 415.584.4719
Faxon Garage, 545 Faxon Ave, 415.587.1063
O’Reilly Auto Parts, 2500 San Bruno Ave, 415.656.0696

Haight, Panhandle
Quality Tune-up, 1175 Fell St, 415.626.6446

Marina, Cow Hollow
SF Honda’s Marina Service Center, 2098 Lombard St, 415.3467400

Mission, Potrero, Bernal Heights
Autozone, 1575 South Van Ness, 415.550.8630

Richmond
Jiffy Lube, 6099 Geary Blvd, 415.750.0233
O’Reilly Auto Parts, 3855 Geary Blvd, 415.668.5241

Russian Hill, Nob Hill
Jiffy Lube, 2030 Van Ness Ave, 415.922.7258

South of Market (SOMA)
BMW Motorcycles of SF, 489 6th St, 415.503.9988
Firestone, 1501 Mission St, 415.621.4650
Valvoline Instant Oil Change, 300 7th St, 415.552.5400

Sunset
O’Reilly Auto Parts, 2150 Taraval St, 415.682.9177
Precise Auto Chevron, 1890 19th Ave, 415.731.2733
Sunset 76, 1700 Noriega St, 415.753.9635
Valvoline Instant Oil Change, 1799 19th Ave, 415.664.5823


Kaugnay na Nilalaman
Impormasyon para sa mga Nagmomotorsiklo, Boater at May-ari ng Auto Repair Shop (nasa Ingles)

 

Bayview, Visitacion Valley    
Ka-Pa Tires & Auto Services, 4011 3rd St, 415.824.5272    
O’Reilly Auto Parts, 353 Bayshore Blvd, 415.695.0882    
Sunrise Auto Services, 2800 San Bruno Ave, 415.467.7399

Excelsior, Ingleside    
76 Auto Care, 1789 Alemany Blvd, 415.584.4719    
Faxon Garage, 545 Faxon Ave, 415.587.1063    
O’Reilly Auto Parts, 2500 San Bruno Ave, 415.656.0696

Haight, Panhandle    
Quality Tune-up, 1175 Fell St, 415.626.6446

Marina, Cow Hollow    
SF Honda’s Marina Service Center, 2098 Lombard St, 415.346.7400

Mission, Potrero, Bernal Heights    
Autozone, 1575 South Van Ness, 415.550.8630

Richmond    
Jiffy Lube, 6099 Geary Blvd, 415.750.0233    
O’Reilly Auto Parts, 3855 Geary Blvd, 415.668.5241

Russian Hill, Nob Hill    
Jiffy Lube, 2030 Van Ness Ave, 415.922.7258

South of Market (SOMA)    
BMW Motorcycles of SF, 489 6th St, 415.503.9988    
Firestone, 1501 Mission St, 415.621.4650    
Valvoline Instant Oil Change, 300 7th St, 415.552.5400

Sunset    
O’Reilly Auto Parts, 2150 Taraval St, 415.682.9177    
Precise Auto Chevron, 1890 19th Ave, 415.731.2733    
Sunset 76, 1700 Noriega St, 415.753.9635    
Valvoline Instant Oil Change, 1799 19th Ave, 415.664.5823


"Don't dump oil" mural unveiling event

“Don’t Dump Oil” by muralist Cameron Moberg

Related cotnent

Someone cleaning the dipstick in their garage while changing the oil on their car

Safe Disposal (Get Rid of Household Hazardous Waste)

Safe medicine disposal kiosk inside of a pharmacy

How to safely get rid of unwanted medicine

The image shows a neon sign with the word "NEON" lit up in white light. The sign is mounted on a dark wall and is the only source of light in the image, casting a soft glow around the letters. The neon tubes are arranged to spell out "NEON" in all capital letters, with the cabling and mounting structure faintly visible behind the glowing tubes

How to safely get rid of light bulbs

Get Rid of Bulky Items (Couches, Electronics)